Còn hàng

Cinnamon deep fried spring rolls (6 pieces)
Nem rán Cinnamon

95.000₫
Đặt bàn tại đây
Thông tin món ăn đang được cập nhật