Còn hàng

Beef with local “Luc Lac” Style (spicy)
Bò xào lúc lắc

215.000₫
Đặt bàn tại đây
Thông tin món ăn đang được cập nhật